Skambėjo žolinių aidai

Rugpjūčio 16 d. Aristavos bendruomenės centras suorganizavo jau tradicine tapusią Žolinių šventę.

Gausiai susirinko ne tik aristaviečiai ir pasisvečiuoti atvykę žemiečiai. Puikus oras, dovanojęs šilumą ir ramų vakarą, sukvietė nemažai aplinkinių kaimų gyventojų, kėdainiečių.

Šventę pradėjo šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius: palinkėjo gerumo, atjautos, bendravimo džiaugsmo, visus šventės dalyvius suvienijo bendrai maldai. Sveikinimo žodį tarė Vilainių seniūnijos seniūnas Antanas Bružas, įteikė padėkos raštą už nuoširdų darbą seniūnaitei Lidai Kanapinskienei.

Bendruomenės centro pirmininkas Laimonas, pasveikinęs šventės dalyvius, padėkojo rėmėjams – Aristavos žū bendrovei, jos pirmininkui Dariui Staškui už finansinę paramą, ūkininkui Rimantui Žebarauskui už patogią „sceną“, kurioje tilpo ne tik muzikantai, dainininkai. Čia puikavosi aristaviečių sukurtos gėlių ir žolynų puokštės; padėkojo bendruomenės centro aktyvui, kuris sukūrė tokią jaukią šventės aplinką gamtoje, palinkėjo visiems geros nuotaikos...

O liūdėti tikrai nebuvo kada. Šmaikštus Apolionijos Zizirskienės žodis, betarpiškas bendravimas su publika, originalus humoras sukėlė daug gardaus juoko. Grupė „Etiudas“ išjudino kiekvieną. Dainininkai padovanojo aibę skambių populiarių dainų, kurias visiems kartu norėjosi dainuoti... Šiltai buvo sutiktas neseniai susikūręs aristaviečių mišrus ansamblis: žiūrovai negailėjo plojimų ir pagiriančių šūksnių.

Visus šventės dalyvius tarsi sujungė bendras vaišių stalas, suteikęs progą pabendrauti: atgaivinti prisiminimus, įvertinti dabartį, pažvelgti ateitin.

Nuskambėjo Žolinių aidai, atmintyje palikę malonius prisiminimus...

Stasė Lukočienė

2013 m.

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis