Projektas ,,Lauko treniruoklių ir poilsio erdvės įrengimas Aristavos kaime"

Aristavos bendruomenės centras įgyvendino projektą „Lauko treniruoklių ir poilsio erdvės įrengimas Aristavos kaime“. 2013 metų spalio mėnesį buvo pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis Nr. LEADER-13-KĖDAINIAI-04-004 tarp Kėdainių rajono vietos veiklos grupės ir Aristavos Bendruomenės centro. Projektui skirtas finansavimas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projektas buvo įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją “Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros strategija” Nr. 4VP-KK-09-2-002378-PR001, kuri įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties “LEADER metodo įgyvendinimas”. Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo savo piniginiu įnašu prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo.

Vietos projektas pradedamas įgyvendinti iki 2013 metų lapkričio 30 dienos. Planuojama projekto pabaiga buvo iki 2015 metų vasario 28 dienos, tačiau projektą pavyko įgyvendinti anksčiau - iki 2014 metų rugpjūčio mėnesio.

 

Pagrindinis projekto tikslas: puoselėti viešąją erdvę įrengiant poilsio ir laisvalaikio zoną Aristavos kaime.

Uždaviniai:

·         įrengti devynis lauko treniruoklius;

·         įrengti aštuonis suoliukus ir keturias šiukšliadėžes;

·         įrengti 170 kv. m. takų;

·         pasodinti aštuoniolika vienetų ilgamečių augalų, sutvarkyti 2000 kv. m. gerbūvio;

·         įsigyti vieną vejos traktoriuką, aplinkai prižiūrėti.

 

          Projektas įgyvendintas žemės sklype, kurį panaudos sutartimi valdo Kėdainių rajono savivaldybė, sklypo unikalus Nr. 4400-2186-6760. Sklypo plotas 2,5939 ha. Kėdainių rajono savivaldybė yra projekto partneris.

          Tai yra tęstinis projektas, kurio metu toliau bus puoselėjama Aristavos kaime esanti viešoji erdvė. Bendruomenė įsipareigoja savo jėgomis prižiūrėti sukurtą turtą, puoselėti jį.

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis