Padovanojo šypsenas mamoms

Aristavos bendruomenės centre vėl sujudimas: gegužė pasitikta nuotaikingu renginiu, skirtu Motinos dienai.

Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį suorganizuoti šventę mamoms ir visiems, kam brangus šis artimiausias sielai žmogus. Kasmet renginys išsiskiria ypatingu dvasingumu, paliečiančiu kiekvieno širdį.

Šią mamų pagerbimo dieną visus džiugino Vilainių mokyklos-darželio Aristavos skyriaus vaikučių aukšto meninio lygio (tokia žiūrovų nuomonė) spektaklis, parengtas auklėtojos Astos Čiapaitės; mamų ir jų atžalų daina-pasakojimas; Aristavos mišrus ansamblis, vadovaujamas meno saviveiklos entuziastės Ritos Vilkelienės, Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis „Prie Nevėžio“ ir nuostabios eilės, skirtos mamai, kurias skaitė renginio vedančiosios Ligita ir Rita.

Džiugu tai, kad į šventinę programą mielai įsijungė pačios mamos, įspūdingai vaidinusios kartu su vaikučiais, jaunimas, sudainavę dainą su savo mamomis. Viskas buvo nuoširdu ir tikra. Tokie jau mūsų žmonės: jei ką daro, tai iš visos širdies.

 

Stasė Lukočienė

2014

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis