Mamos diena 2013

Kai žaliais pievų aksomais ir saulėtais sparnais kalasi gyvybė, švenčiame Motinos dieną.

Aristavos mokyklos mokinukai ir bendruomenė  ją šventė gegužės 3 dieną. Salė vos sutalpino norinčius išgirsti širdžių balsą ir švelniausius žodžius, skirtus pačiam brangiausiam žmogui – Mamai.

Daug širdies ir kantrybės šventei paruošti įdėjo bendruomenės centro sekretorė Ligita Lukočienė. Ji surinko mamų su savo vaikais nuotraukas, kurias šventės metu, skambant prisiminimų žodžiams, stebėjo mamos, vaikai, tėveliai. Stebėjo ir džiaugėsi. Džiaugėsi savo jaunyste, savo artimaisiais, savo gimtaisiais namais.

Daug gražių žodžių, dainelių visoms salėje esančioms mamoms skyrė darželio auklėtiniai, mokinukai, kuriuos ruošė mokytojos Asta Jasiūnienė ir Rūta Stepanovičė. Mamas sveikino Aristavos jaunuoliai, svečiai.

Itin šiltai žiūrovai sutiko bendruomenės mišrų ansamblį, mamoms padainavusį kelias dainas. Visi apgailestavo, kodėl tiek mažai. Ansamblį ruošė Rita Vilkelienė. Ji pažadėjo, kad per kitas šventes ansamblis padainuos ir daugiau dainų.

Motinos dienos šventė mūsų bendruomenėje yra tradicinė. Jos laukia ir džiaugiasi mūsų Mamos, mūsų vaikai, mūsų artimieji. Šventės mus suartina.

Netiesa, kad mes ieškome šviesos, šilumos, meilės ir gėlių. Tai savęs mes ieškome tarp jų. Mes tikimės, kad šioje šventėje mūsų Mamos surado save...

Aldona Rimavičienė

2013

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis