Apie mus

Bendruomenės CENTRAS

Aristavos bendruomenės centras įsikūrė 2003 m. Pirmoji pirmininkė buvo Vaclova Žilinskienė. Nuo 2006 m. bendruomenei vadovavo Lida Kanapinskienė. 2010 m. bendruomenės centro pirmininku išrinktas Giedrius Imenavičius, o 2011 m. lapkritį šias pareigas perėmė Laimonas Lukočius.

 

Apie mus.

Mūsų bendruomenė įsikūrusi gražiame gamtos kampelyje, prie Bublių tvenkinio. Aristavoje išsišakoja keliai į Panevėžį, Vilnių, Kauną, Kėdainius, todėl labai patogu mus surasti.

Kad Aristavos žemė ir jos strateginė padėtis buvo svarbi net XIV amžiuje, liudija kraštotyrinė aristaviečių parengta medžiaga. Paskaitykime jos ištrauką: „Livonijos kronikininkas N.Valtbergietis Livonijos kronikoje rašo, kad karingas ir gobšus Livonijos ordino magistras 1371 metais surengė didelį karo žygį į Lietuvą ir nuteriojo visą eilę vietovių prie Nevėžio. Kronikininkas teigia, kad šio žygio metu kalavijuočių kariuomenė buvo nužygiavusi ligi pat Aristavos žemės, kurioje buvo lietuvių vado Algemino būstinė, t.y. pilis“. Aprašomi net trys kryžiuočių karo žygiai į Aristavos žemę.

Bendruomenės centras įsikūręs Aristavos mokyklos pastate, kuris šiuo metu atlieka daugiafunkcinį vaidmenį: čia yra kaimo biblioteka, medicinos punktas, bendruomenės kultūros centras. Čia vyksta Aristavos kaimo bendruomenės renginiai.

Kadangi nėra nei kultūros namų, nei šio darbo organizatoriaus, visa bendruomenės veikla grindžiama pačių bendruomenės narių iniciatyva, entuziazmu.

 

 

Mūsų veikla.

Pagrindinės veiklos sritys yra šios: aplinkos tvarkymas, sporto renginiai, švenčių organizavimas, projektų kūrimas ir vykdymas.

2010 m. organizuotos akcijos: „Darom – 2010“, „Mes atmename“. Sutvarkyta aplinka prie tvenkinio Aristavos centre, Naujosios gatvės teritorija, upės pakrantė. Žemdirbių gatvės gyventojų iniciatyva išvalytas šioje teritorijoje esantis parkelis.

Akcija „Mes atmename“ organizuota apleistiems kapams Aristavos kapinaitėse sutvarkyti.

Kasmet tradiciškai organizuojamos šventės, skirtos Užgavėnėms, Motinos dienai, Žolinei.

Populiarūs sporto renginiai: jaunimo varžybos laisvalaikiu, šeimų varžybos ir kt.

Sukurti ir įgyvendinti projektai – „Kelias į šviesą“, „Ir mūsų širdys čia plaka...“, „Stotelė tarp praeities ir ateities“.

Projektas „Kelias į šviesą“ buvo skirtas lietuviškos mokyklos Aristavoje 80-mečiui. Jame dalyvavo ~300 žmonių. Organizuoti šiai datai skirti renginiai. Baigiamasis – kartų susitikimas, šventė „Kelias į šviesą“.

Projektas „Ir mūsų širdys čia plaka...“ įvykdytas 2010 m. Jo tikslas buvo – įtraukti jaunimą į aktyvią prasmingą veiklą, sprendžiant Aristavos bendruomenės kultūros, socialines problemas, skatinant iniciatyvą, tapatumo su gimtojo krašto istorija ir dabartimi jausmą, individualių dvasinių vertybių raišką ir sklaidą.

Vykdydama šį projektą, bendruomenė susipažino su gimtųjų apylinkių istoriniais, kultūros paveldo objektais, sutvarkė jų aplinką.

Savo iniciatyva organizavo sporto šventę, savo jėgomis įsirengė tinklinio aikštelę, įamžino protėvių atminimą – pagamino ir pastatė kryžių išnykusioje Bublių kapavietėje. Organizavo įspūdingą baigiamąjį projekto renginį – vakaronę „Ir mūsų širdys čia plaka...“.

2011 metais Aristava šventė 640 metų Aristavos vardo paminėjimo pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose jubiliejų. Šiai datai paminėti buvo vykdomas projektas „Stotelė tarp praeities ir ateities“, finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės. Pastatytas riboženklis, pristatyta foto paroda „Mano Aristava“, sudėti praeities, dabarties ir ateities akcentai. Į šventę buvo sukviesti ne tik aristaviečiai, bet ir daug kraštiečių, svečių. Jaunimas susibūrė sporto aikštelėje.

Plačiau apie organizuotus renginius ir tolimesnę bendruomenės centro veiklą skaitykite skiltyse „Archyvas“, „Naujienos“

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis